БИБЛИЈА CD-ROM

[Импресум] [Благодарност] [Технички карактеристики]

Текст:
Пребарување низ 4.407.230 карактери или
1.370 компјутерски страни,
текст со линкови

Слики:
700 илустрации од културното наследство на Македонија
200 колажи

Аудио:
10 часа аудио говор

Видео:
540 секунди видео од богослужба

 

 

Импресум

Сценарио на проектот, избор и опис на илустрации за поглавјата Галерија и
Илустрирано Четвороевангелие
Дарко Николовски

Реализација на поглавјето Божествена Литургија
Игумен Методиј Златанов

Мултимедијална и софтверска реализација
Горан Шлакески

Дизајн на проектот
Стефан Шашков, Лара Ташковска

Аудио
Златко Цеков

Аудио-говор
Вукан Диневски

Музика
Анастасиа

Видео
Стефан Шашков

Фотографија
Денко Тодоровски, Дарко Николовски

Внесување на текстот и коректура
Мишо Лопарски, Паце и Орде Расолкоски

Превод на англиски јазик
Снежана Филипова

Дизајн на каталогот и обвивката
Ема Петрова, Игумен Методиј Златанов, Лара Ташковска, Стефан Шашков

Печати
SONY

Издавачот им се заблагодарува за финансиската поддршка и
соработката во реализацијата на проектот на:

Македонската Православна Црква
Министерството за култура на Република Македонија
Фондацијата Благовестие
АДОР КЈУБИ-Mакедонија
Фондацијата Институт отворено општество


Издавачот им се заблагодарува
на сите оние добронамерни кои имаа верба во овој проект и
кои на каков било начин придонесоа во неговата реализација

Минимална конфигурација:
Pentium 233, 32MB RAM, CD-ROM 4х, Звучна карта и звучници
Инсталиран Windows 9x-NT-2000-Me
20 MB простор на системскиот хард диск
Резолуција - 800х600 точки - True Color (24 битна палета)

За проблеми при инсталацијата или користењето на CD-ROM-от
обратете се на e-mail: cdrom@kalamus.com.mk

 

 

(c) Сите права се задржани од Каламус / Изработил Aspekt