БИБЛИЈА CD-ROM : ЛИТУРГИЈА

            Божествената литургија како средиште на духовната преобразба, за православните верници претставува исклучителен настан. По секоја литургиска служба верниците излегуваат охрабрени, прочистени и исполнети, оживотворени, причестувајќи се со телото и крвта Христова, ја откриваат тајната Христова и ја понесуваат во себе со заедничка вера низ општата (заедничка) служба и заедничкиот принос.
            Наша интенција е Божествената литургија да ја доближиме до оние верници кои иако ја практикуваат, не знаат доволно за неа, но и за оние кои би сакале за првпат да дознаат за нејзината содржина и да бидат активни учесници во неа.
            За таа наша намера, го искористивме прекрасниот текст на рускиот писател Николај Васиљевич Гогољ "Размислување за Божествената литургија", кој со убав и питок речник, близок и разбирлив секому, ни ја толкува Литургијата.
           Овој текст е надополнет со видео клипови снимени на една редовна литургиска служба кај нас, кои и визуелно ни ја доловуваат атмосферата и ни го дообјаснуваат текстот. Како пандан на овој текст од Гогољ оди и интегралниот текст на Златоустовата литургија, обработен визуелно.
            Како елементи кои служат во контекст на понатамошно продлабочено навлегување во литургиската служба и нејзино подетално објаснување, активни се поглавјата:

Речник
-
каде што се толкуваат сите оние зборови кои имаат значење во самата служба и околу неа.

Литургиски одежди и предмети
-
каде што визуелно е обработено сi она што е потребно за самата служба.


(c) Сите права се задржани од Каламус / Изработил Aspekt